Älgen

Algen-870x360..jpg

Storlek: 13x9 m 117 kvm



Lokalen är utrustad med Full-HD projektor, whiteboard, blädderblock. 
Lokalen är kompatibel med hörslinga. Kontakta konferensvärd för mer information.


Möblering som passar lokalen


Skolsittning: 90 platser (120 om man öppnar upp till Vargen)
U-sittning: 34 platser

Biosittning: 150 platser om man öppnar upp till Vargen