Friskis & svettis

Sommarjympa 26/6-27/6

Tisdagar och torsdagar kl. 19.00 på Duse Udde Camping
Med reservation för ändringar. 

Tisdag 26/6 Sommarstart med föreningens ledare
Torsdag 28/6 Åse - Bas

 

Tisdag 3/7 Christina - Medel
Torsdag 5/7 Pia Ågren, Åmål - Puls Bas

Tisdag 10/7 Christina och Emelie - Medel och Flex T
Torsdag 12/7 Elin Larsson, Åmål - Bas

Tisdag 17/7 Anneli - Soft
Torsdag 19/7 Pia - Puls Bas

Tisdag 24/7 Anna - Puls Medel
Torsdag 26/7 Peter – Medel

 

Sommarjympan är gratis - välkomna!